Проведення досліджень шумового навантаження, інфразвуку, тяжкості і напруженості праці, метрологічних факторів

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Атестація робочих місць проводиться згідно з Порядком проведення

атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим Постановою

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Проведення санітарно-гігієнічного обстеження факторів виробничої сфери та атестація робочих місць
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ФАХІВЕЦЬ» ПРОВОДИТЬ:


санітарно-гігієнічні дослідження факторів

виробничого середовища з метою атестації робочих місць за умовами праці, а саме:


  • дослідження повітря робочої зони;
  • дослідження фізичних факторів (шуму, вібрації, світлового середовища, мікроклімату);
  • дослідження важкості праці;
  • дослідження напруженості праці;


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ФАХІВЕЦЬ» ВИКОНУЄ:


  • лабораторні та інструментальні виміри в робочій зоні;
  • складання листа спостереження, фотографії робочого дня, карти умов праці та переліків;
  • видачу документації в повному обсязі згідно з діючим правовим документом;
  • консультативна допомога з питань організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Що таке атестація робочих місць та чому вона необхідна

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання та є комплексною оцінкою всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, де технологічний процес, обладнання, що використовується, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що

можуть несприятливо впливати на стан здоров’я тих, хто працює, а також на їхніх нащадків.

Чергова атестація проводиться не рідше, ніж один раз на 5 років. Крім цього з ініціативи роботодавця чи трудового колективу необхідно проводити обов’язкову позачергову атестацію на робочі місця у випадку докорінної зміни умов та характеру праці.

Керівники підприємств та організацій повинні організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень

умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки,
що визначаються законодавством (не рідше, ніж один раз на п’ять років), за їх результатами вживають заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів, а також робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням або з регулярним
отриманням грошових надбавок, додаткових відпусток і/або скороченим робочим тижнем; складання акта відбору контингенту працівників для проходження періодичного медичного огляду; визначення пріоритетних напрямів модернізації обладнання та технологічних процесів, розроблення і впровадження цілеспрямованих санітарно-гігієнічних та медико-профілактичних заходів та ознайомлюють з ними робітників.
Замовити послугу можна заповнивши форму нижче
Натискаючи кнопку "ВІДПРАВИТИ", ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності